Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство относно защита на личните данни.Всички изменения или допълнения ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното и съдържание достъпно чрез
Уеб сайт www.elessa.bg– за България и за страни от Европейският съюз.Уеб сайт www.elessa.bg и е собственост на фирма ,,ЕЛЕСА“ЕООД-гр.Казанлък ,вписан в Търговският реристър с ЕИК  BG205416727

Използвайки интернет страницата www.elessa.bg ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА относно събирането и използването на Вашите лични данни в съответствие с политиката ни на поверителност,както и разкриването на вашите лични данни пред трети лица с цел обработване и доставяне с куриерска фирма на  направената от вас поръчка при нас.
Прочетете предварително политиката за поверителност преди да използвате www.elessa.bg
Ако не сте съгласни с условията отностно нашата политика за поверителност не правете регистрация и не използвайте www.elessa.bg
,,ЕЛЕСА“ЕООД-гр.Казанлък е Администраторът на лични данни  по смисъла на Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ на www.elessa.bg

1,КАКВИ ДАННИ,ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ:
  1.1.Предоставените от Вас данни – имена,адрес,телефонен номер и електронна поща,история на поръчките Ви се използват с цел регистрация и обработване на поръчката Ви в www.elessa.bg.      
Данни като имена,телефонен номер и адрес за доставка се предоставят от ,,ЕЛЕСА“ЕООД на куриерската фирма,която сте избрали с цел завършване и доставяне на направената от вас покупка.
Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите и юредически лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
  1.2.Вашите лични данни се обработват с цел продажба на клиенти от разстояние,издаване на фактури,справки за извършени покупки.
Предоставяне на информация за клиента може да бъде предоставена при извършване на данъчно осигурителен контрол от съответните компетентните органи.
  1.3.Личните данни на лицата са в криптиран вид с цел предотвратяване на измами.

2.КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА,КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:
    2.1.Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнението на закупените от Вас стоки,като тези лица са предоставили достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки,че обработването на данните Ви да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица
   2.2.Лица,които по възлагане на ,,ЕЛЕСА“ЕООД поддържат оборудване и софтуер,използвани за обработване на личните Ви данни.
   2.3.Банките,обслужващи плащанията извършени от Вас.
   2.4.На физически или юридически лица ,за които се отнасят данните
   2.5.На лица,като държавни органи
   2.6.Лица обработващи личните Ви данни ,които предоставят услуги в полза на бизнес дейността на Доставчика,като например счетоводител на Администратора.
Доставчикът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.
Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.
Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.

3.СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
  3.1.Един месец за лица,който са направили регистрация в www.elessa.bg, но в срок от един месец не са извършили покупка през уеб сайта.
  3.2.Личните данни на клиентите на www.elessa.bg се съхраняват за срок от 10 години от Администратора.
  3.3.Личните данни могат веднага да се заличат след като уведомите Администратора 
за това Ваше решение и не дължите неизплатени суми за извършените от Вас покупки.

4.КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
   4.1.Да получите достъп до личните Ви данни и информация,от вида ,която сме включили в нашата Политика за поверителност по отношение на тези данни.Може да поискате информация за какви цели обработваме Вашите данни с писмено изявление за съдържанието,посочено в чл.29 ЗЗЛД.
   4.2.Да изискате да се заличат или коригират личните Ви данни,когато са неточни или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
  4.3.Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание.
  4.4.Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни,когато обработката им се основава на Вашето съгласие,а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица.
  4.5.Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните Ви данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведоменo без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.
  4.6. Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.

5.МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ,,ЕЛЕСА“ ЕООД И КАКВИ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА
За да осъществите онлайн покупка на уеб сайта ни ,,ЕЛЕСА“ЕООД се нуждае от определени данни:
-за физическо лице: две имена,телефонен номер,електронна поща и адрес за получаване на закупените от Вас продукти
-за юридическо лице: име на фирмата,ЕИК,материално отговорно лице,седалище на фирмата,телефонен номер,електронна поща и адрес за получаване на закупените от Вас продукти.
При непредоставяне на тези данни www.elessa.bg  не може да обработи и изпрати Вашата поръчка.

6.БИСКВИТКИ:
Физическите лица могат да получат повече информация относно това как Администраторът използва бисквитки като прочетат Политиката относно бисквитките на: www.elessa.bg

7.ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
7.1.Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:
– Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от физическото или юридическо лице стока

8.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
  8.1.Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
– цялата лична информация, която физическото или юридическо лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;
  8.2.Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична в Инструкцията за механизма на обработване на лични данни и защитата им в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при Администратора. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля да се  свържете с нас shop@elessa.bg

9.ВРЪЗКИ ,ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ:
Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като като бутони „Споделете във Facebook“,а също и връзки към профил на Доставчика в социалната медия и връзки към разработчика на уеб сайта на Администратора. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

10.ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време ,като промените  ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да  проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

11.КОНТАКТИ
В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на shop@elessa.bg


Политика за бисквитките (cookies)

Ние от www.elessa.bg се ангажираме да предоставяме най-добрите услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас е важно да сте запознати как уебсайтът ни използва "бисквитки" и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.
Какво са „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.
Какви видове използваме и за какво са предназначени
Сигурност и идентифициране
Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:
Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
Да контролират сигурността
Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него
Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.
Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.
Управляване и изтриване на „бисквитки“
Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:
Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.
За повече информация относно бисквитките може да намерите на сайтовете:
aboutcookies.org

Форма за обратна връзка

Следвай ни:

Elessa във Facebook
Elessa в Instagram